หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
สามง่ามพัฒนา
วิสัยทัศน์ ทต.สามง่ามพัฒนา
“ ตำบลเกษตรน่าอยู่   มุ่งสู่คุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง   เคียงคู่สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ ”
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน
เพื่อพัฒนารายได้แก่ประชาชน
นางธนภร วงศ์วรันธร
ปลัดเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา
ส่งเสริมการศึกษาด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่ออนาคตที่ดีของเยาวชนในชุมชน
 วัดคลองเกษม
วัดใหม่วงเดือน
เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.สามง่ามพัฒนา อ.หันคา จ.ชัยนาท ค่ะ
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2561 [ 30 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน [ 30 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.2561 [ 30 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2561 [ 30 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2 [ 30 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
แผนการดำเนินงนประจำปี พ.ศ.2562 [ 30 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 3  
 
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
งบทดลอง งบเงินรับ - เงินจ่าย [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวมรายไตรมาส [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล- [ 23 พ.ย. 2558 ]  อ่าน : 13  
 
  (1)  
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-33717258