หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล สามง่ามพัฒนา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล
สามง่ามพัฒนา
นางสาวธนศธร จิตรหาญ
นายกเทศมนตรีตำบลสามง่ามพัฒนา
นางสาวธนศธร จิตรหาญ
นายกเทศมนตรีตำบลสามง่ามพัฒนา
วิสัยทัศน์ ทต.สามง่ามพัฒนา
“ ตำบลเกษตรน่าอยู่   มุ่งสู่คุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง   เคียงคู่สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ ”
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน
เพื่อพัฒนารายได้แก่ประชาชน
นางสาวศศิพร ญะวงษา
รองนายกเทศมนตรีตำบลสามง่ามพัฒนา
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนสามง่ามพัฒนา
ส่งเสริมการศึกษาด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่ออนาคตที่ดีของเยาวชนในชุมชน
 วัดคลองเกษม
วัดใหม่วงเดือน
เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.สามง่ามพัฒนา อ.หันคา จ.ชัยนาท ค่ะ
 
 
 
เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น 3,770 คน จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2552 เดิมเป็นสภาตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ ตั้งอยู่ที่ 92 หมู่ที่ 4 บ้านวังจิกตะวันออก และได้ยกฐานะเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ เมื่อปี พ.ศ.2540 และย้ายสำนักงานมาตั้งอยู่เลขที่ 19 หมู่ที่ 1 บ้านวังจิกตะวันตก ต่อมาได้ดำเนินการยกฐานะเป็น เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2552 ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546
 
 
เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา ตั้งอยู่เลขที่ 19 หมู่ที่ 1 ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท มีพื้นที่ประมาณ 28.89 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 18,056.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.30 ของอำเภอหันคา (อ้างอิงโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง)
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 3,770 คน แยกเป็น

ชาย  1,835 คน คิดเป็นร้อยละ 48.67

หญิง 1,935 คน คิดเป็นร้อยละ 51.33
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,143 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 130.49 คน/ตารางกิโลเมตร
ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท และ
มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลห้วยงู
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหันคา  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลวังไก่เถื่อน
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองแซง  
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 095-445-3629