หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 4 [ 20 ต.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ใช้ในงานประปา) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ต.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 1/2564 วันที่ 1-8 ตุลาคม 2564 และนมปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ (เข้าหนองหวาย) บ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๕ ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ โดยวิธีคัดเลือก [ 20 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาแบคโฮขุดเปิดทางน้ำ หมู่ที่ 3,4 (คันคลองตลุง,บึงตะพาบตอน 2-3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2564 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองเกษม จำนวน 46 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาแบคโฮขุดเปิดทางน้ำ หมู่ที่ 3,4 (คันคลองตลุง,บึงตะพาบตอน 2-3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-4682 ชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6