หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุก่อสร้างและวัสดุประปา จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวงเดือน หมู่ที่ 3 ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 พ.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวงเดือน หมู่ที่ 3 ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26 เม.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวงเดือน หมู่ที่ 3 ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ใช้ในงานประปา) จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ผู้บริหาร) จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ผู้บริหาร) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ผู้บริหาร) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 12