หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด (งานบริหารทั่วไป) จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาบริการรถตู้ เพื่อเดินทางไปปฏิบัติราชการ (อบรม) ตามโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด (งานบริหารทั่วไป) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด (งานวางแผนสถิตและวิชาการ) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด (งานบริหารทั่วไป) จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาบริการรถตู้ เพื่อเดินทางไปปฏิบัติราชการ (อบรม) ตามโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 18