หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบล
สามง่ามพัฒนา
นางสาวธนศธร จิตรหาญ
นายกเทศมนตรีตำบลสามง่ามพัฒนา
นางสาวธนศธร จิตรหาญ
นายกเทศมนตรีตำบลสามง่ามพัฒนา
วิสัยทัศน์ ทต.สามง่ามพัฒนา
“ ตำบลเกษตรน่าอยู่   มุ่งสู่คุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง   เคียงคู่สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ ”
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน
เพื่อพัฒนารายได้แก่ประชาชน
นางสาวศศิพร ญะวงษา
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนสามง่ามพัฒนา
ส่งเสริมการศึกษาด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่ออนาคตที่ดีของเยาวชนในชุมชน
 วัดคลองเกษม
วัดใหม่วงเดือน
เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.สามง่ามพัฒนา อ.หันคา จ.ชัยนาท ค่ะ
 
 
นางนรินทร์ จิตรหาญ
กำนันตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
โทร : 081-9724835
 
 


นางสมพร บุญวาส
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
โทร : 086-2002447


นายอารยะ บัวขำ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
โทร : 064-3564903


นางนรินทร์ จิตรหาญ
หมู่ที่ 5 กำนันตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ รักษาราชการแทน
โทร : 081-9724835


นางอัมพร เงินเรืองโรจน์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
โทร : 093-1971538


นายสมาน อนุสี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8
โทร : 096-2455966


นางนวลเพ็ญ ปานทอง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9
โทร : 061-4493364


นายไพฑูรย์ พันธุสงฆ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10
โทร : 081-0438658
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 095-445-3629