หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
สามง่ามพัฒนา
วิสัยทัศน์ ทต.สามง่ามพัฒนา
“ ตำบลเกษตรน่าอยู่   มุ่งสู่คุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง   เคียงคู่สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ ”
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน
เพื่อพัฒนารายได้แก่ประชาชน
นางธนภร วงศ์วรันธร
ปลัดเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา
ส่งเสริมการศึกษาด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่ออนาคตที่ดีของเยาวชนในชุมชน
 วัดคลองเกษม
วัดใหม่วงเดือน
เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.สามง่ามพัฒนา อ.หันคา จ.ชัยนาท ค่ะ
 
 
นายปฏิพัทธ์ กรมพันธ์
ประธานสภา ทต.สามง่ามพัฒนา
 
นายประคอง แก้วเกิด
รองประธานสภา ทต.สามง่ามพัฒนา
นางธนภร วงศ์วรันธร
เลขานุการสภา ทต.
 
 


นายชูเกียรติ ยอดดำเนิน
สมาชิกสภา ทต.


นายวิชิต ดอกกุหลาบ
สมาชิกสภา ทต.


นายอารยะ บัวขำ
สมาชิกสภา ทต.


นายอนันต์ คงคาหลวง
สมาชิกสภา ทต.


ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ หอมขจร
สมาชิกสภา ทต.


นางปวรา สามสี
สมาชิกสภา ทต.


นายสุรินทร์ โพธิ์กุล
สมาชิกสภา ทต.


นายสมศักดิ์ ใจซื่อ
สมาชิกสภา ทต.


นายสวอง ใจแสน
สมาชิกสภา ทต.


นายแม้น เพ็งเรือง
สมาชิกสภา ทต.
 
 
 

 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-33717258