หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบล
สามง่ามพัฒนา
นางสาวธนศธร จิตรหาญ
นายกเทศมนตรีตำบลสามง่ามพัฒนา
นางสาวธนศธร จิตรหาญ
นายกเทศมนตรีตำบลสามง่ามพัฒนา
วิสัยทัศน์ ทต.สามง่ามพัฒนา
“ ตำบลเกษตรน่าอยู่   มุ่งสู่คุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง   เคียงคู่สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ ”
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน
เพื่อพัฒนารายได้แก่ประชาชน
นางสาวศศิพร ญะวงษา
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนสามง่ามพัฒนา
ส่งเสริมการศึกษาด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่ออนาคตที่ดีของเยาวชนในชุมชน
 วัดคลองเกษม
วัดใหม่วงเดือน
เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.สามง่ามพัฒนา อ.หันคา จ.ชัยนาท ค่ะ
 
กิจการสภา
 
  หมวดข่าว : กิจการสภา ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 [ 9 ส.ค. 2565 ]  
อ่าน: 76
 


 
หนังสือขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 31 พ.ค. 2564 ]  
อ่าน: 241
 
 
     


 
ประกาศเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 31 พ.ค. 2564 ]  
อ่าน: 229
 


 
คำสั่งอำเภอหันคา ที่ 190 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา สั่ง ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]  
อ่าน: 218
 
 
     


 
คําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลสามง่ามพัฒนา [ 11 พ.ค. 2564 ]  
อ่าน: 246
 


 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]  
อ่าน: 240
 
 
     


 
คำสั่งสภาเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา ที่ 3/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 11 พ.ค. 2564 ]  
อ่าน: 484
 


 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.2564 วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]  
อ่าน: 148
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 5
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 095-445-3629