หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
สามง่ามพัฒนา
วิสัยทัศน์ ทต.สามง่ามพัฒนา
“ ตำบลเกษตรน่าอยู่   มุ่งสู่คุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง   เคียงคู่สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ ”
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน
เพื่อพัฒนารายได้แก่ประชาชน
นางธนภร วงศ์วรันธร
ปลัดเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา
ส่งเสริมการศึกษาด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่ออนาคตที่ดีของเยาวชนในชุมชน
 วัดคลองเกษม
วัดใหม่วงเดือน
เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.สามง่ามพัฒนา อ.หันคา จ.ชัยนาท ค่ะ
 
กิจการสภา
 
  หมวดข่าว : กิจการสภา ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 24 ส.ค. 2563 ]  
อ่าน: 186
 


 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 14 ส.ค. 2563 ]  
อ่าน: 138
 
 
     


 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา เรื่อง กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 [ 14 ส.ค. 2563 ]  
อ่าน: 129
 


 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]  
อ่าน: 123
 
 
     


 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 12 มิ.ย. 2563 ]  
อ่าน: 74
 


 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 23 เม.ย. 2563 ]  
อ่าน: 70
 
 
     


 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 [ 24 ก.พ. 2563 ]  
อ่าน: 66
 


 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 24 ก.พ. 2563 ]  
อ่าน: 62
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : ...................