หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
สามง่ามพัฒนา
วิสัยทัศน์ ทต.สามง่ามพัฒนา
“ ตำบลเกษตรน่าอยู่   มุ่งสู่คุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง   เคียงคู่สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ ”
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน
เพื่อพัฒนารายได้แก่ประชาชน
นางธนภร วงศ์วรันธร
ปลัดเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา
ส่งเสริมการศึกษาด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่ออนาคตที่ดีของเยาวชนในชุมชน
 วัดคลองเกษม
วัดใหม่วงเดือน
เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.สามง่ามพัฒนา อ.หันคา จ.ชัยนาท ค่ะ
 
 

 

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมของสภาองค์กรชุมชนตำบลสามง่ามพัฒนา โครงการบ้านพอเพียงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
 

เป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมของสภาองค์กรชุมชนตำบลสามง่ามพัฒนา โครงการบ้านพอเพียงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เพื่อเป็นการร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านที่อยู่อาศัย ให้มีความมั่นคงเพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีสุขภาพที่ดี และประชาชนมีที่อยู่ที่มั่นคงปลอดภัย

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 มี.ค. 2564 เวลา 14.00 น. โดย คุณ ลักขณา สุขสบาย

ผู้เข้าชม 142 ท่าน

 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : ...................