หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
สามง่ามพัฒนา
วิสัยทัศน์ ทต.สามง่ามพัฒนา
“ ตำบลเกษตรน่าอยู่   มุ่งสู่คุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง   เคียงคู่สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ ”
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน
เพื่อพัฒนารายได้แก่ประชาชน
นางธนภร วงศ์วรันธร
ปลัดเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา
ส่งเสริมการศึกษาด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่ออนาคตที่ดีของเยาวชนในชุมชน
 วัดคลองเกษม
วัดใหม่วงเดือน
เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.สามง่ามพัฒนา อ.หันคา จ.ชัยนาท ค่ะ
 
 

 

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนาได้ออกฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก  
 

เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนาจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย
เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ได้ออกฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย แจกทรายอเบท,
ตรวจลูกน้ำยุงลาย, กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย และให้ความรู้ประชาชน

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 มี.ค. 2564 เวลา 15.21 น. โดย คุณ ลักขณา สุขสบาย

ผู้เข้าชม 112 ท่าน

 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : ...................