หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
สามง่ามพัฒนา
วิสัยทัศน์ ทต.สามง่ามพัฒนา
“ ตำบลเกษตรน่าอยู่   มุ่งสู่คุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง   เคียงคู่สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ ”
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน
เพื่อพัฒนารายได้แก่ประชาชน
นางธนภร วงศ์วรันธร
ปลัดเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา
ส่งเสริมการศึกษาด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่ออนาคตที่ดีของเยาวชนในชุมชน
 วัดคลองเกษม
วัดใหม่วงเดือน
เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.สามง่ามพัฒนา อ.หันคา จ.ชัยนาท ค่ะ
 
 

 
คำสั่งจังหวัดชัยนาท ที่ 1723/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาท สั่ง ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564  
 

คำสั่งจังหวัดชัยนาท ที่ 1723/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาท ลงวันที่ 28 เมษายน 2564

😷😷ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าปรับไม่เกินสองหมื่น
❌🍻งดการรวมกลุ่มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยกเว้นดื่มภายในครอบครัว
🕚-🕓 งดออกจากบ้านห้าทุ่มถึงตีสี่

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 เม.ย. 2564 เวลา 14.32 น. โดย คุณ ลักขณา สุขสบาย

ผู้เข้าชม 32 ท่าน

 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : ...................