หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
สำนักงานเทศบาลตำบล
สามง่ามพัฒนา
นางสาวธนศธร จิตรหาญ
นายกเทศมนตรีตำบลสามง่ามพัฒนา
นางสาวธนศธร จิตรหาญ
นายกเทศมนตรีตำบลสามง่ามพัฒนา
วิสัยทัศน์ ทต.สามง่ามพัฒนา
“ ตำบลเกษตรน่าอยู่   มุ่งสู่คุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง   เคียงคู่สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ ”
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน
เพื่อพัฒนารายได้แก่ประชาชน
นางธนภร วงศ์วรันธร
ปลัดเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา
ส่งเสริมการศึกษาด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่ออนาคตที่ดีของเยาวชนในชุมชน
 วัดคลองเกษม
วัดใหม่วงเดือน
เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.สามง่ามพัฒนา อ.หันคา จ.ชัยนาท ค่ะ
 
 

 
การจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565  
 

☘️☘️วันจันทร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2564☘️☘️

🤝เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา🤝 ได้ดำเนินการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำโครงการต่อไป โดยมี🎖นางสาวธนศธร จิตรหาญ🎖นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาญเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา โดย🎖นายอดิศักดิ์ วรวิชวลิตวัชระ ผอ.รพ.สต.ห้วยงู🎖และนักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.สามง่ามท่าโบสถ์ ที่ได้มาเป็นพี่เลี้ยงในการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนประจำปีงบประมาณ 2565 ค่ะ

#ขอขอบคุณ🙏🏻ครู นักเรียนและผู้ปกครอง อสม. ที่สละเวลามาร่วมจัดทำแผนสุขภาพชุมชนในครั้งนี้ค่ะ🙏🏻

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 พ.ย. 2564 เวลา 14.18 น. โดย คุณ ลักขณา สุขสบาย

ผู้เข้าชม 23 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/20

ลำดับภาพที่ 2/20

ลำดับภาพที่ 3/20

ลำดับภาพที่ 4/20

ลำดับภาพที่ 5/20

ลำดับภาพที่ 6/20

ลำดับภาพที่ 7/20

ลำดับภาพที่ 8/20

ลำดับภาพที่ 9/20

ลำดับภาพที่ 10/20

ลำดับภาพที่ 11/20

ลำดับภาพที่ 12/20

ลำดับภาพที่ 13/20

ลำดับภาพที่ 14/20

ลำดับภาพที่ 15/20

ลำดับภาพที่ 16/20

ลำดับภาพที่ 17/20

ลำดับภาพที่ 18/20

ลำดับภาพที่ 19/20

ลำดับภาพที่ 20/20
<<
>>
X
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 095-445-3629