หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
สามง่ามพัฒนา
วิสัยทัศน์ ทต.สามง่ามพัฒนา
“ ตำบลเกษตรน่าอยู่   มุ่งสู่คุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง   เคียงคู่สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ ”
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน
เพื่อพัฒนารายได้แก่ประชาชน
นางธนภร วงศ์วรันธร
ปลัดเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา
ส่งเสริมการศึกษาด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่ออนาคตที่ดีของเยาวชนในชุมชน
 วัดคลองเกษม
วัดใหม่วงเดือน
เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.สามง่ามพัฒนา อ.หันคา จ.ชัยนาท ค่ะ
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนาร่วมรณรงค์ป้องกัน COVID-19 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา  23 ธ.ค. 2563 65
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศตำบลสามง่ามพัฒนา เรื่องประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563  17 ธ.ค. 2563 110
ข่าวประชาสัมพันธ์   การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  17 พ.ย. 2563 152
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2563  17 พ.ย. 2563 140
ข่าวประชาสัมพันธ์   การปรับเบี้ยความพิการ เริ่ม 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป  21 ต.ค. 2563 141
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ ประจำปีงบประมาณ 2564   15 ต.ค. 2563 165
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ 2564  15 ต.ค. 2563 166
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  7 ต.ค. 2563 168
ข่าวประชาสัมพันธ์   ตรวจปิดโครงการบ้านพอเพียง (โควิด) งบ 2563   24 ก.ย. 2563 212
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  1 ก.ย. 2563 164
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11
 
 

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-33717258