หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

สำนักงานเทศบาลตำบล
สามง่ามพัฒนา
วิสัยทัศน์ ทต.สามง่ามพัฒนา
“ ตำบลเกษตรน่าอยู่   มุ่งสู่คุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง   เคียงคู่สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ ”
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน
เพื่อพัฒนารายได้แก่ประชาชน
นางธนภร วงศ์วรันธร
ปลัดเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา
ส่งเสริมการศึกษาด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่ออนาคตที่ดีของเยาวชนในชุมชน
 วัดคลองเกษม
วัดใหม่วงเดือน
เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา
1
2
3
4
5
 


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.สามง่ามพัฒนา อ.หันคา จ.ชัยนาท ค่ะ
 

 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ด้านจัดเก็บรายได้ เรื่องแนะนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  10 ม.ค. 2563 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน  18 พ.ย. 2562 84
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งยืนยันชื่อและหมายเลขบัญชีธนาคารเพื่อรับเบี้ยยังชีพฯ งบ2563  15 ต.ค. 2562 52
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรับลงทะเบียนผุ้สูงอายุ รับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และคนพิการ รับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล  15 ต.ค. 2562 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   ซักซ้อมแนวทางปกิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการบริหารจัดการน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  2 ก.ค. 2562 76
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  30 มิ.ย. 2562 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  25 มิ.ย. 2562 55
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน  25 มิ.ย. 2562 59
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา เรื่อง มาตรการ กลไก ในการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน  25 มิ.ย. 2562 58
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  25 มิ.ย. 2562 61
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 10
  

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-33717258