หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ( พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา [ 31 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 60  
 
  (1)