หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล สามง่ามพัฒนา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล
สามง่ามพัฒนา
นางสาวธนศธร จิตรหาญ
นายกเทศมนตรีตำบลสามง่ามพัฒนา
นางสาวธนศธร จิตรหาญ
นายกเทศมนตรีตำบลสามง่ามพัฒนา
วิสัยทัศน์ ทต.สามง่ามพัฒนา
“ ตำบลเกษตรน่าอยู่   มุ่งสู่คุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง   เคียงคู่สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ ”
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน
เพื่อพัฒนารายได้แก่ประชาชน
นางสาวศศิพร ญะวงษา
รองนายกเทศมนตรีตำบลสามง่ามพัฒนา
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนสามง่ามพัฒนา
ส่งเสริมการศึกษาด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่ออนาคตที่ดีของเยาวชนในชุมชน
 วัดคลองเกษม
วัดใหม่วงเดือน
เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.สามง่ามพัฒนา อ.หันคา จ.ชัยนาท ค่ะ
 
 
 
ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกสบาย ทำให้สามารถเดินทางติดต่อกันระหว่างตำบล อำเภอ จังหวัด ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยมีเส้นทางการคมนาคมที่สำคัญ มีดังนี้
ถนนเชื่อมระหว่างเขตเทศบาลกับอำเภอหันคา มี 2 สาย

สายที่ 1 ถนนสายเลียบคลองชลประทานฝั่งซ้าย ผ่านตำบลสามง่ามท่าโบสถ์เข้าสู่อำเภอหันคา

สายที่ 2 ถนนสายเลียบคลองชลประทานฝั่งขวา ผ่านตำบลสามง่ามท่าโบสถ์เข้าสู่อำเภอหันคา
ถนนเชื่อมระหว่างเขตเทศบาลกับอำเภอเมืองชัยนาท มี 2 สาย

สายที่ 1 ถนนเลียบแม่น้ำท่าจีนฝั่งขวา ผ่านตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ ตำบลห้วยงู ตำบลนางลือ เข้าสู่อำเภอเมืองชัยนาท

สายที่ 2 ถนนเลียบแม่น้ำท่าจีนฝั่งขวา ผ่านตำบลหันคา ตำบลวังไก่เถื่อน ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี ตำบลเที่ยงแท้ ตำบลชัยนาท ตำบลบ้านกล้วย เข้าสู่อำเภอเมืองชัยนาท
ถนนเชื่อมระหว่างภายในเขตเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา มี 80 สาย แบ่งเป็น

ถนนลาดยาง จำนวน 12 สาย

ถนน คสล. จำนวน 20 สาย

ถนนลูกรัง จำนวน 48 สาย
 
 
แหล่งน้ำผิวดินภายในเขตเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนาแบ่งออกเป็น แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำชลประทาน ดังนี้
  แหล่งน้ำธรรมชาติ
    มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่าน 1 สาย ได้แก่
   
แม่น้ำท่าจีน    
    ห้วย/ หนอง/ คลอง/ บึง และอื่นๆ อีก จำนวน 17 แห่ง (สาย) ได้แก่
   
ห้วยปลาช่อน
หนองหวายใหญ่
   
หนองข้อ
หนองคล้า
   
คลองอโศก
คลองใหม่
   
คลองประดา
คลองเคียน
   
คลองตลุง
คลองชำแหละ
   
คลองควาย
บึงคลองลัด
   
บึงคลองเก่า
บึงตะพาบ
   
บึงม่วง
บึงกระจับ
   
ร่องปลาแปป    
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
  แหล่งน้ำชลประทาน ภายในเขตเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนานั้น มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรกรรม โดยมีโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ ทำหน้าที่ในการให้บริการด้านการจัดสรรน้ำ
 
 
ที่ดิน พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนาส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งประชาชนโดยส่วนมากมักจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ดินทำกินของตนเอง
น้ำ ภายในเขตเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา ประกอบด้วยแหล่งน้ำธรรมชาติ ดังนี้

มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่าน 1 สาย ได้แก่ แม่น้ำท่าจีน

นอกจากนี้ยังมีห้วย/ หนอง/ คลอง/ บึง และอื่นๆ อีก จำนวน 17 แห่ง (สาย)
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 095-445-3629