หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล สามง่ามพัฒนา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล
สามง่ามพัฒนา
นางสาวธนศธร จิตรหาญ
นายกเทศมนตรีตำบลสามง่ามพัฒนา
นางสาวธนศธร จิตรหาญ
นายกเทศมนตรีตำบลสามง่ามพัฒนา
วิสัยทัศน์ ทต.สามง่ามพัฒนา
“ ตำบลเกษตรน่าอยู่   มุ่งสู่คุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง   เคียงคู่สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ ”
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน
เพื่อพัฒนารายได้แก่ประชาชน
นางสาวศศิพร ญะวงษา
รองนายกเทศมนตรีตำบลสามง่ามพัฒนา
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนสามง่ามพัฒนา
ส่งเสริมการศึกษาด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่ออนาคตที่ดีของเยาวชนในชุมชน
 วัดคลองเกษม
วัดใหม่วงเดือน
เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.สามง่ามพัฒนา อ.หันคา จ.ชัยนาท ค่ะ
 
 
 
ด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ของตำบลสามง่ามพัฒนา เป็นที่ราบ และมีแม่น้ำสำคัญไหลผ่าน คือ แม่น้ำท่าจีน ประชาชนในตำบลส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีการสร้างที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดินทำกินของตนเอง การคมนาคมสะดวกมีทั้งถนนเลียบคลองและเส้นทางสายหลัก ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ อยู่แบบพึ่งพาอาศัยกัน
 
 
ภายในเขตเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา มีวัด จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

วัดใหม่วงเดือน ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

วัดคลองเกษม ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
 
 
 
ภายในเขตเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา มีการจัดการศึกษาเพียง 1 ระบบ คือ การศึกษาในระบบโรงเรียน ได้แก่
โรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จำนวน 2 แห่ง คือ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเกษม ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศิษย์เก่าร่วมใจ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง คือ

โรงเรียนวัดใหม่วงเดือน ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

โรงเรียนวัดคลองเกษม ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 จำนวน 1 แห่ง

ร้านขายยา จำนวน 1 แห่ง

เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง

เครื่องพ่นละอองฝอย จำนวน 1 เครื่อง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
 

มีที่พักตำรวจสายตรวจประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านวังจิกตะวันออก
 
 
ประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา ยึดถือและรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี ตลอดจนวัฒนธรรมตามแบบโบราณ นอกจากนี้ยังปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมเฉกเช่นเดียวกับชนภาคกลางโดยทั่วไป
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 095-445-3629