หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบล
สามง่ามพัฒนา
นางสาวธนศธร จิตรหาญ
นายกเทศมนตรีตำบลสามง่ามพัฒนา
นางสาวธนศธร จิตรหาญ
นายกเทศมนตรีตำบลสามง่ามพัฒนา
วิสัยทัศน์ ทต.สามง่ามพัฒนา
“ ตำบลเกษตรน่าอยู่   มุ่งสู่คุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง   เคียงคู่สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ ”
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน
เพื่อพัฒนารายได้แก่ประชาชน
นางสาวศศิพร ญะวงษา
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนสามง่ามพัฒนา
ส่งเสริมการศึกษาด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่ออนาคตที่ดีของเยาวชนในชุมชน
 วัดคลองเกษม
วัดใหม่วงเดือน
เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.สามง่ามพัฒนา อ.หันคา จ.ชัยนาท ค่ะ
 


นางสายรุ้ง พุ่มมูล
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการเเทน ปลัดเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา
โทร : 062-4452856


ว่าง
รองปลัดเทศบาล


ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด


นางณภัทร บัณฑิโต
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร : 094-4452882


นางสาวพรณัชชา ปิ่นทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร : 099-2693471


ว่าง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางสาวจิรพรรณ์ โตรื่น
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 093-1389354


นางเสาวลักษณ์ บุญอุ้ม
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฎิบัติงาน
โทร : 082-3515356


นายพิพัฒน์ การะภักดี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
โทร : 082-5921946
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 095-445-3629