หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
สามง่ามพัฒนา
วิสัยทัศน์ ทต.สามง่ามพัฒนา
“ ตำบลเกษตรน่าอยู่   มุ่งสู่คุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง   เคียงคู่สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ ”
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน
เพื่อพัฒนารายได้แก่ประชาชน
นางธนภร วงศ์วรันธร
ปลัดเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา
ส่งเสริมการศึกษาด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่ออนาคตที่ดีของเยาวชนในชุมชน
 วัดคลองเกษม
วัดใหม่วงเดือน
เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.สามง่ามพัฒนา อ.หันคา จ.ชัยนาท ค่ะ
 


นางธนภร วงศ์วรันธร
ปลัดเทศบาล


ว่าง
รองปลัดเทศบาล


ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวรพีพร ศรีศักดา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ


นางสาวยุพิน พุกมาก
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางจำนงค์ การะภักดี
ครู


นางสมบูรณ์ บุญวาส
ครู


นางสาวพรทิพย์ รุ่งศรี
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฎิบัติงาน


นางศิริลักษณ์ ศิริคง
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-33717258