หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบล
สามง่ามพัฒนา
นางสาวธนศธร จิตรหาญ
นายกเทศมนตรีตำบลสามง่ามพัฒนา
นางสาวธนศธร จิตรหาญ
นายกเทศมนตรีตำบลสามง่ามพัฒนา
วิสัยทัศน์ ทต.สามง่ามพัฒนา
“ ตำบลเกษตรน่าอยู่   มุ่งสู่คุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง   เคียงคู่สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ ”
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน
เพื่อพัฒนารายได้แก่ประชาชน
นางธนภร วงศ์วรันธร
ปลัดเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา
ส่งเสริมการศึกษาด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่ออนาคตที่ดีของเยาวชนในชุมชน
 วัดคลองเกษม
วัดใหม่วงเดือน
เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.สามง่ามพัฒนา อ.หันคา จ.ชัยนาท ค่ะ
 


ว่าง
ปลัดเทศบาล


ว่าง
รองปลัดเทศบาล


ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด


ว่าง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาญการ


ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ/ชำนาญการ


ว่าง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ชำนาญการ


ว่าง
ครู


นางสมบูรณ์ บุญวาส
ครู
โทร : 091-2847398


ว่าง
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฎิบัติงาน/ชำนาญงาน
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 095-445-3629