หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบล
สามง่ามพัฒนา
นางสาวธนศธร จิตรหาญ
นายกเทศมนตรีตำบลสามง่ามพัฒนา
นางสาวธนศธร จิตรหาญ
นายกเทศมนตรีตำบลสามง่ามพัฒนา
วิสัยทัศน์ ทต.สามง่ามพัฒนา
“ ตำบลเกษตรน่าอยู่   มุ่งสู่คุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง   เคียงคู่สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ ”
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน
เพื่อพัฒนารายได้แก่ประชาชน
นางสาวศศิพร ญะวงษา
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนสามง่ามพัฒนา
ส่งเสริมการศึกษาด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่ออนาคตที่ดีของเยาวชนในชุมชน
 วัดคลองเกษม
วัดใหม่วงเดือน
เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.สามง่ามพัฒนา อ.หันคา จ.ชัยนาท ค่ะ
 
 
 
บึงตะพาบ
   จำนวนภาพ : 21  รูป
   จำนวนผู้เข้าชม : 1096  ท่าน


 
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์
   จำนวนภาพ : 27  รูป
   จำนวนผู้เข้าชม : 2002  ท่าน


 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศิษย์เก่าร่วมใจพัฒนา
   จำนวนภาพ : 24  รูป
   จำนวนผู้เข้าชม : 588  ท่าน


 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองเกษม
   จำนวนภาพ : 21  รูป
   จำนวนผู้เข้าชม : 513  ท่าน


 
วัดใหม่วงเดือน
   จำนวนภาพ : 10  รูป
   จำนวนผู้เข้าชม : 1398  ท่าน


 
วัดคลองเกษม
   จำนวนภาพ : 17  รูป
   จำนวนผู้เข้าชม : 821  ท่าน


 
  (1)     2   
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 095-445-3629