หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
สามง่ามพัฒนา
นางสาวธนศธร จิตรหาญ
นายกเทศมนตรีตำบลสามง่ามพัฒนา
นางสาวธนศธร จิตรหาญ
นายกเทศมนตรีตำบลสามง่ามพัฒนา
วิสัยทัศน์ ทต.สามง่ามพัฒนา
“ ตำบลเกษตรน่าอยู่   มุ่งสู่คุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง   เคียงคู่สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ ”
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน
เพื่อพัฒนารายได้แก่ประชาชน
นางธนภร วงศ์วรันธร
ปลัดเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา
ส่งเสริมการศึกษาด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่ออนาคตที่ดีของเยาวชนในชุมชน
 วัดคลองเกษม
วัดใหม่วงเดือน
เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.สามง่ามพัฒนา อ.หันคา จ.ชัยนาท ค่ะ
 
 
 
บึงตะพาบ
   จำนวนภาพ : 21  รูป
   จำนวนผู้เข้าชม : 875  ท่าน


 
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์
   จำนวนภาพ : 27  รูป
   จำนวนผู้เข้าชม : 1125  ท่าน


 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศิษย์เก่าร่วมใจพัฒนา
   จำนวนภาพ : 24  รูป
   จำนวนผู้เข้าชม : 459  ท่าน


 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองเกษม
   จำนวนภาพ : 21  รูป
   จำนวนผู้เข้าชม : 393  ท่าน


 
วัดใหม่วงเดือน
   จำนวนภาพ : 10  รูป
   จำนวนผู้เข้าชม : 866  ท่าน


 
วัดคลองเกษม
   จำนวนภาพ : 17  รูป
   จำนวนผู้เข้าชม : 568  ท่าน


 
  (1)     2   
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 095-445-3629