หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
สามง่ามพัฒนา
นางสาวธนศธร จิตรหาญ
นายกเทศมนตรีตำบลสามง่ามพัฒนา
นางสาวธนศธร จิตรหาญ
นายกเทศมนตรีตำบลสามง่ามพัฒนา
วิสัยทัศน์ ทต.สามง่ามพัฒนา
“ ตำบลเกษตรน่าอยู่   มุ่งสู่คุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง   เคียงคู่สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ ”
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน
เพื่อพัฒนารายได้แก่ประชาชน
นางธนภร วงศ์วรันธร
ปลัดเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา
ส่งเสริมการศึกษาด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่ออนาคตที่ดีของเยาวชนในชุมชน
 วัดคลองเกษม
วัดใหม่วงเดือน
เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.สามง่ามพัฒนา อ.หันคา จ.ชัยนาท ค่ะ
 
 
 
ขออนุญาตปลูกบ้าน
 

จะขออนุญาตปลูกบ้านต้องทำยังไงบ้าง ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง มีค่าธรรมเนียมกี่บาท

เขียนโดย   คุณ mew

วันที่ 12 มี.ค. 2564 เวลา 14.11 น. [ IP : 182.232.241.91 ]  
 

เอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้
1.สำเนาโฉนดที่ดินพร้อมเซ็นรับรองทุกหน้า (เจ้าของ)
2.สำเนาบัตรประชาชน (ผู้ขออนุญาติ)
3.สำเนาบัตรประชาชน (ผู้เป็นเจ้าของที่ดิน)
4.สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ขออนุญาติ)
5.สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้เป็นเจ้าของที่ดิน)
6.ใบมอบอำนาจการขออนุญาติสร้าง (ถ้าเจ้าของที่ดิน ไม่ได้ขอเอง)
7.แบบบ้าน จำนวน 3 ชุด

หากเจ้าของที่ดิน ยินยอมให้ผู้อื่นปลูกสร้างบ้าน ในที่ของต้น ต้องแนบเอกสาร -ใบยินยอมเจ้าของที่ดิน (กรณีที่ดินไม่ใช่ของตนเอง)


เขียนโดย   คุณ ทต.สามง่ามพัฒนา

วันที่ 12 มี.ค. 2564 เวลา 14.13 น. [ IP : 182.53.64.27 ]  
 

ใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบับ 20 บาท
ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน (คิดตามพื้นที่ของอาคาร)
-อาคารขึ้นสูงไม่เกินสองชั้นหรือสูงไม่เกิน 12 เมตร  ตารางเมตรละ 0.50 บาทเขียนโดย   คุณ โดยเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา

วันที่ 12 มี.ค. 2564 เวลา 16.44 น. [ IP : 182.53.64.27 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบรูปภาพ  
      ขนาดรูปภาพไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)  
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 095-445-3629